икономика 23 ноем. 2017

Нищожен шанс за неизправните автомобили да преминат през технически преглед

Article image
Промените в Закона за МВР превръщат годишните технически прегледи в непреодолима преграда за собствениците на неизправните автомобили.

При това положение от следващата година ще бъдат спирани от движение онези моторни превозни средства, които не покрият изискванията за техническо състояние, т.е имат проблеми със спирачната система или светлините, отделят изгорели газове над позволеното ниво , имат течове и т.н

Според бургаския народен представител от ГЕРБ Иван Вълков най-важната промяна се състои в това, че информацията за всеки проверяван автомобил ще се обменя във всички страни на ЕС, т.е при внос в България в МВР ще знаят какво е състоянието на МПС-то и ако има неизправност ще изискат от собственика да я отстрани, за да получи разрешение за движение.

Провеждането на прегледите ще се извършва с паралелен контрол от ДАИ и МВР, които са свързани в реално време с пунктовете за технически преглед.

По-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото неизправен автомобил през технически преглед