икономика 19 ноем. 2017

Бургас падна на 9-то място по средна работна заплата

Article image
Средната месечна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на годината намалява с 2,2% спрямо второто тримесечие на годината и достига с 844 лв.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

В обществения сектор средната месечна заплата намалява с 1.2% (931 лв.), а в частния сектор - с 1.9% (824 лв.).

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.6%, като увеличението е идентично с това в обществения и частния сектор .

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 9-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 405 лв., а най-ниска - в областите Видин - 668 лв., Благоевград - 708 лв. и Кюстендил - 722 лв.