http://AutoDoc.BG
икономика 03 окт. 2017

Заплатите в Кроношпан изпревариха средните възнаграждения в Бургаски регион

Article image
Средното възнаграждение в „Кроношпан“ изпреварва значително средната заплата от 924 лв., характерна за преработвателната индустрия и надхвърля средната заплата в Бургаски регион, която е 863 лв – сочат данните на НСИ за второто тримесечие на 2017 год.
 
В ръководството на дружеството определят като неотменна част от фирмените стандарти това, че от създаването си  през 1997г компанията е била изрядна към служителите си и не е забавила дори с ден изплащането на възнагражденията им. Освен това 100% от всички дължими данъци, осигуровки и всякакви други задължения към бюджета са изцяло платени и внасяни в срок.
 
През миналата година компанията е реализирала оборот от 170 млн лв, като над 60% от тях са генерирани от продажби на външния пазар, което въздействаположително на външнотърговския баланс. 
 
Според статистиката основните партньори и контрагенти в страната са местни компании, а оборотът на българските доставчици на фирмата надхвърля 80 млн. лв.
 
За изминалите двайсет години ръководството на Кроношпан смята ,че най-големият натрупан капитал на фирмата са нейните служители, по-голямата част от които са с висше или средно специално образование. 
 
В Бургас директно наетите лица са над 300, а общо за страната надхвърлят 400 души.
 
Най-мотивираните и амбициозните от тях имат възможност да участват в програми за обмяна на опит в останалите заводи на компанията в цяла Европа или да повишат квалификацията си във вътрешнофирмения център за обучение в град Зволен, Словакия.
 
 
Като част от утвърдена международна организация „Кроношпан България“ прилага в Бургас и в страната същите стандарти за условия на работа, които са в сила в останалите над 40 предприятия на фирмата в Европа.
 
Със своята програма за развитие на служители с висок потенциал компанията има реноме на атрактивен работодател не само в региона, но и в страната и успява да привлече специалисти, които успешно са били реализирани в столицата или в чужбина.
 
Като обществено отговорна компания Кроношпан България продължава да инвестира средства в не само в нови продукти, но и в съоръжения, гарантиращи екологично производство. Ето защо в производствения процес се използват приоритетно съвременни технологии, които отговарят на европейските изисквания за опазване на околната среда
 
На международното изложение на фирми от дървопреработвателната индустрия, провело се в Севиля през 2015 год, електростатичнит филтър за мокра очистка на газовете, който работи в Бургас/, беше определен за възможно най-добрата технология в бранша. (Best available techniques (BAT) Reference document for  the Production of wood based panels).
 
На 7 октомври ръководството и служителите на Кроношпан отново ще поканят всички бургазлии на своя традиционен Ден на отворените врати, за да споделят с тях успехите си.