икономика 10 авг. 2017

Средната заплата у нас нараснала с 3,4%

Article image
През второто тримесечие на тази година средната месечна заплата e 1040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%.

По данни на Националния статистически институт икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.6%, както и „Строителство” и „Добивна промишленост” - по 7.3%.

През разглеждания период средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” (16%), „Административни и спомагателни дейности” (13.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания” (13.2%).

Най-високо възнаграждение получават в сферата на далекосъобщенията - 2306 лв., „Финансови и застрахователни дейности” - 1815 лв., производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1769 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство - 635 лв., и строителство - 796 лв.