региони 18 юни 2017

Стамен Стамов: Терените в Бургаската индустриална зона са почти разпродадени

Article image
Стамен Стамов е изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк –Бургас“ АД. Заедно със своя екип г-н Стамов си поставя за цел да привлича сериозни инвеститори, които да разкриват нови работни места и да увеличат мащабите на местната икономика.

Какво се случва с Бургаската индустриална зона?

В момента предстои изграждане на пътната инфраструктура и осветлението в кв. 41-43, които са почти напълно разпродадени на инвеститори. Зоната е напълно газифицирана, предстоят тестове на газовите връзки и след това актуване, въвеждане в експлоатацията.

Какъв е профилът на инвеститорите в зоната?

Профилите са различни. Това са представители на малък и среден бизнес, тъй като самата философия на зоната е такава. Насочена е към малкия и към средния бизнес и мащабите и са такива. Като цяло инвеститорите са с разнородна дейност, обхващаща лека промишленост, производство, сглобяване на детайли и няколко предприятия от хранително-вкусовата промишленост. 

За всяко едно предприятие сме направили предварителен анализ по отношение на екологичната  целесъобразност.

Скоро ще изградите довеждащата и съпътстващата инфраструктура, ще продадете всички терени  и тогава какво ще правите, накъде ще се развива зоната?

Действително всичко е почти разпродадено. Остават свободни няколко парцела. В момента сме обърнали поглед към Равнец, където може да се привлекат нови големи предприятия, тъй като там капацитетът е 3500 дка. Там могат да се появят фирми с по 1000 до 2000 души персонал, което е нашата цел. Публичният интерес е да се отварят нови работни места и да се увеличава икономиката на града

В Равнец всичко още е в начална фаза, но все пак има ли някакви запитвания от компании и потенциални инвеститори?

Засега имаме само неформални запитвания от фирми, които търсят парцели над 100 дка, т. е това са фирми, които представляват едрия бизнес.

Имаме запитвания от няколко фирми и това ни обнадеждава и ни насърчава. С индустриален и логистичен парк разбрахме правилния път, по който трябва да подходим и сме готови да приемем и новото предизвикателството  Равнец.

А с малкото чудо Българово какво се случва?

Малкото чудо Българово е приоритет  на община Бургас. Не знам дали сте чували, но в Българово зоната е запълнена над 50%. Предстои инвеститорите да построят своите обекти. В момента там се изгражда водопровод, битова канализация и довеждаща инфраструктура. Процесът там е отворен.

автор: Красимир Калудов