образование 13 юни 2017

Фондация „Кроношпан“ осигурява пълна стипeндия за висше образование в САЩ

Article image
Стипендията на фондация „Кроношпан“ за обучение в САЩ може да бъде ваша, ако сте ученик, който завършва средното си образование през 2018 год.

Това е първото условие, на което трябва да отговаряте, за да получите възможност да завършите бакалавърска степен в Babson College, САЩ.

От кандидатите се изисква да демонстрират изключителни академични постижения и  да бъдат сред първенците на своя клас. Допълнително предимство е заемането на  ръководни позиции иако са отделяли от своето овреме и енергия за  развитието на техните общности. 

„Кроношпан” и Babson College търсятсилно мотивирани и предприемчиви млади хора, които ще бъдат вдъхновени от възможността да учат в едно от най-големите висши училища, центърнаблестящи студенти.

Крайният победител в своеобразната надпревара ще се обучава четири години в престижния университет, който е извоювал реноме на учебно заведение № 1при подготовката на предприемачи  в Америка. 

Осигурените средства  покриват разходитепрез четирите години на обучение, в това число таксата за обучение, настаняването, учебниците, здравната застраховка и транспортните разходи до САЩ и обратно. 

В рамките на проектана стипендиантите ще се предлагат летни и зимни стажантски програми в „Кроношпан”,стартиращи след първата година и подготвящи съответния студент за постоянно работно място в рамките на компанията след приключването на обучението. 

Учениците, които желаят да кандидатстват за стипендията и завършват през 2018 год, могат да се регистрират на:scholarship.kronospanfoundation.org и да подадат онлайн своите заявления преди крайния срок за приемане на документи 17 септември 2017 год.

При попълването на заявление всеки кандидат трябва да предостави следните документи (написани или преведени на английски език):

-Автобиография

-Есе (есе от около 250 думи, което ще ни помогне да добием по-добра представаотносно кандидата като личност)

-Академична справка от училището / справка за оценките в средата на учебната година

- Препоръка (от преподавател, съветник, работодател или наставник)

-Формуляр на„Кроношпан”

За по-подробна информация относно програмата можете да посетите уебсайта:www.kronospanfoundation.org или се свържете с представител на Кроношпан по всяко време на имейл: scholarship@kronospanfoundation.org .

Лице за контакт за страната и данни за контакт:

Велина Караниколова

Мениджър „Човешки Ресурси”

„Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас

056 805 299; hr@kronospan.bg