икономика 08 юни 2017

Икономиката ни с ръст от 3,5%

Article image
За първото тримесечие на тази година икономиката в страната постига сериозен ръст от 3,5%, сравнено със същия период на миналата година.

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Спрямо предходното тримесечие ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е с 0,9%. Този резултат е по-добър от експресните оценки на НСИ, според които ръстът на икономиката беше с 3,4% на годишна и с 0,9% на тримесечна база. 

Произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 20,066 млрд. лв. На човек от населението се падат по 2 826 лв. от БВП. Преизчислен в евро, БВП възлиза на 10,26 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 1 445 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2017 г. възлиза на 17,528 млрд. лв.

През тримесечието делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2,5%. Индустриалният сектор намалява дела си в икономиката с 0.7 процентни пункта до 29,3%. А делът на услугите се увеличава до 68,2%, при 67.4% през същия период на миналата година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2017 г. се изразходват 85,7% от произведения БВП. Инвестициите формират 16,6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.