икономика 07 юни 2017

Отпадат пет съществуващи досега такси за бизнеса

Article image
Общо 5 такси свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения, вписването и поддържането на Регистъра на представителите по индустриална собственост се предвижда да отпаднат
 
Промяната е част от ангажиментите на министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване и намаляване на административната тежест за бизнеса.
 
С премахването на таксите се цели създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни.