икономика 06 юни 2017

Средната заплата в България четири пъти по-ниска от тази в ЕС

Article image
Средната работна заплата в България е близо четири пъти по-ниска от тази в Европейския съюз.

Доходите ни пък са два пъти по-ниски от нивата, на които би трябвало да са спрямо производителността на труда ни. 

Това показват данните в гoдишния дoĸлaд на Института за икономически изследвания при БАН, който отчита резултата от 10 години членство на страната ни в ЕС.

Според него България продължава да е с най-ниското средно месечно възнаграждение – 406 евро, при средно 1508 евро за целия ЕС. Българите получават и най-ниската минимална заплата в ЕС - 235 евро, при 1498 евро в Германия.

Проблемът с бедността у нас се изостря още от факта, че в България неравенството на доходите е на едно от най-високите нива в Европа. 

Според икономистите нарастването на реалната работна заплата у нас, все още изостава от брутния вътрешен продукт на страната, като показателят на човек от населението е 47% от средното за ЕС.

Бедните и средните слоеве в България са натоварени с по-големи данъци, отколкото в другите страни-членки, пише още в доклада. Приносът на богатите в консолидирания бюджет на страната ни е 18,5% от общите приходи, при средно равнище 32,4% за ЕС.