региони 04 фев. 2012

16 178 839 лв. ще са парите на Приморско за 2012 год.

Article image
 Общо с 16 178 839 лв. ще разполага администрацията в община Приморско за настоящата година. От тях 13 603 249 лв. ще са собствени приходи, а останалите 2 575 590 лв. от делегирани държавни дейности. В проекта за бюджет кметът Димитър Германов и екипът му предвиждат да изразходят 1 379 198 лв. за образование. Сериозна част от средствата ще бъдат насочени за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. За това перо ще бъдат усвоени над 7 млн. лв. За сектор „Икономически дейности и услуги” бюджетната рамка е определила над 3 млн. лв,  а  капиталовите разходи ще бъдат гарантирани с  3 268 768 лева. Въпреки кризата от администрацията ще продължат да развиват социалната стратегия на общината, която въпреки редуцирането на някои пера ще продължи да стимулира младите семейства. Сумите, които получават родителите на новородените деца ще достигнат общо 90 000 лв., остават безплатни детската кухня, яслите и детските градини. Кметството в гр. Китен ще похарчи 1 556 683 лв., а  за селата в общината ще бъдат разпределени общо 374 996 лв.