политика 19 ян. 2012

Община Бургас въвежда жестоки икономии

Article image
Община Бургас ще свива излишните разходи тотално. Тотално свиване на разходите и истинска война срещу разхищенията на средства от страна на администрацията започва кметът на община Бургас Димитър Николов. Градоначалникът призна за въвеждането на безпрецедентните мерки по време на представянето на проекто-бюджета за 2012 год. Всеки общински служител ще е принуден да дава писмени и устни обяснения, ако е надвишил дори и със стотинки предварително договорения лимит за телефонни разговори. Кметът е задължил своите подчинени да избягват или да ограничат до възможния минимум употребата на хартиени носители за кореспонденцията си с други институции и граждани, т.е нареждането е да се разчита най-вече на имейли и електронни връзки. При две установени нарушения провинилият се чиновник рискува да бъде освободен от работата си, а неправомерно изразходената от него сума, ще бъде възстановена от заплатата му. Който не издържи на темпото, отпада и отива да си търси друга работа – коментира накратко стратегията си за оптимизиране на човешките ресурси в общината кметът.