култура 08 авг. 2016

Деца ще създават електронни книги

Article image
Български ученици на различна възраст ще могат да станат автори на електронни книги.

Дейностите ще бъдат част от проект, финансиран по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проектът за електронни книги на деца е създаден от една от петте български организации, които ще получат общо 1 078 088 евро от програмата.

Порталът ще позволи на учениците да създават собствени истории, които отразяват тяхното въображение. Творбите на учениците – картини, модели, съоръжения, 3D обекти, пейзажи, анимации, научни клипове, театрални пиеси и др., ще бъдат обобщени и интегрирани в интерактивни електронни книги.