региони 27 юни 2023 2023-06-27 2023-06-27 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDEvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a044d687e96bd0c01689d3f179213ee8337e828a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG-1f297f8780d474f001bf5629092cb1f9-V.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Предложението за „Дупката“, което първо скара, а после обедини всички в ОбС

Предложение на групата общински съветници от „Средна европейска класа“ в Общинския съвет в Бургас /Иван Иванов, Росен Топкаров, Христина Секлемова, Кирил Начев и Красимир Калудов/ предизвика разгорещени спорове на последната сесия по време на обсъжданията на точката от дневния ред, посветена на избора на вариант за делба на знаковия имот до площад „Тройката“ в Бургас.

Дългогодишната съдебна сага около обособилата се след продължителен период на разруха зона, наричана от бургазлии „Дупката“ , стигна до етап, в който случаят може да получи разрешение на 5 юли в съда. За това спомогна отказът на общинската администрация и на юридическия екип на общината да променят линията си на защита в съдената зала.

За да се излезе от задънената улица от община Бургас предложиха на съветниците да приемат вариант, в който общо четирима частни съсобственика да получат срещу своите идеални части четири парцела с общ размер 2000 кв. метра. До момента четиримата имат обшо 638 кв. метра срещу почти 11 000 кв. метра на община Бургас. Въпреки разликата в идеалните части всички собственици имат еднаква тежест.

От ПП СЕК на свой ред предложиха изрично в проекта за решение на общинския съвет да се упомене кой парцел от кого точно ще бъде получен и че нито един от четиримата съсобственика няма да има никакви вещно-прави или облигационни претенции срещу останалата част от терена, който е в притежание на общината.

Ожестоените спорове и тежки обвинения в саботаж преминаха в десеминутна почивка, в която всички спорещи страни сближиха своите позиции и се обединиха около общо предложение за решение.

В крайна сметка предложението да бъдат разпределени четирите парцела, по 500 кв. метра всеки, на четиримата съсобственика, беше възприето от вносителя на докладната и след леки корекции и редакции, гласувано и прието.

За групата съветници от ПП СЕК остана удовлетворението, че успяха да убедят колегите си от всички групи, кмета и общинска администрация превантивно и максимално добре да бъдат защитени интересите на бургазлии.

На следващата сесия ОбС ще може да гласува и евентуално приеме самата спогодба в детайли.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...