култура 30 ян. 2018

Минута за размисъл с Мевляна Джеляледдин Руми

Article image
Видяхме толкова хора без дрехи на гърба си! Видяхме толкова дрехи без хора вътре в тях!

Една минута за размисъл, която ще вземем назаем от ислямския мислител, философ и поет Руми