култура 12 ян. 2018

Минута за размисъл с Александър Дюма

Article image
"...като не съм от никоя държава, като не искам закрилата на никоя власт, като не признавам никого за свой брат, нито скрупулите, които въздържат силните, нито пречките, които препъват слабите, могат да ме спрат. Аз имам само двама противници; не ще ги нарека двама победители, защото с постоянство покорявам и тях; те са разстоянието и времето. Третият, най-ужасният, е битността ми на смъртен. Само той може да ме спре в моя път, преди да съм постигнал целта си, всичко останало съм предвидил"

Днес ще намерим нашата минута за размисъл в романа "Граф Монте Кристо" на Александър Дюма.