култура 08 ян. 2018

Минута за размисъл с Тери Пратчет

Article image
"Мъдростта учи владетелите, че първо на първо, не бива да тикат в затвора когото си харесват, защото там натикват онези, които не им харесват, и второ, че необмислената антипатия към нещо, някого или някаква ситуация не е оправдание за драстични действия"

Днес минутата за размисъл ще намерим в творбата "Под пара" на Тери Пратчет. Спокойно бихме могли да определим тази книга като наръчник за развитие на железопътния сектор с частни инвестиции, с държавна подкрепа и всичко това описано с убийствен хумор.