http://AutoDoc.BG
политика 01 дек. 2017

Пет милиарда евро са договорени за България от оперативни програми

Article image
Над 5 милиарда са договорените суми до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

Според вицепремиера Томислав Тончев в сравнение с предходния програмен период това е над 25% увеличение на подадените проектни предложения и  4,5 млрд. лв. повече договорени суми.

Пред участниците в Годишната среща с представители на Европейската комисия за преглед на изпълнението на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) вицепремиерът сподели, че продължава работата за намаляването на административната тежест, касаеща всички участници в системата, популяризирането на електронни документи и процеси.

На срещата беше акцентирано и на това, че  България е достигнала над 95% усвояване за програмен период 2007-2013.