култура 30 ноем. 2017

Изложба показва най-интересните вотиви у нас

Article image
Националната изложба "Вотиви" ще гостува в бургаския етнографски музей, намиращ се на ул. „СЛавянска” № 69.

Официалното откриване ще се състои на 5 декември от 17:00 ч. в централната зала на музея.

Експозицията събира най-интересните образци на вотиви /оброчни фигурки/ от колекциите на Националния етнографски музей, Националния исторически музей, Регионалните исторически музеи в Бургас, Варна, Габрово, Хасково, Шумен и Ямбол, Регионалния етнографски музей в Пловдив, историческите музеи в Малко Търново, Средец и Попово и етнографския музей на открито "Етъра".

Вотивите представляват фигурки, изработени от метал, които са били слагани върху икони. Терминът се извежда от латинската дума ex-voto и на български най-общо означава вричане, оброк. Народът ни ги е наричал оброци. 

„Думата оброк се използва както за акта на самото обричане или обещание, така и за обречения предмет. Почти всичко без оглед на размер, тегло, форма, а понякога и функции, може да се превърне в оброк, ако е посветено на бог/божества. Този начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан с молба, води началото си още от неолита и е един от начините за установяване на пряк контакт с божество.”, обясняват специалистие.

Вотивите се поставят на червен конец или директно с восък върху иконата. Фигурките изобразяват хора, животни и човешки органи, показващо добро познаване анатомията на човешкото тяло. Оброчните практики се практикуват в районите на Централния Балкан, Североизточна България, Странджанско, Хасковско, Югозападна България.

Националната изложба "Вотиви" е успешният завършек и първият публично огласяван резултат от работата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) по общоакадемичния проект на Българска академия на науките "Траките - генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността". След големия успех на изложбата в Националния етнографски музей в София, тя гостува във всеки музей, който е предоставил експонати за нея.