култура 30 ноем. 2017

Младежи с увреждания и социални работници подредиха благотворителна изложба

Article image
"Порив за полет" е името на благотворителна изложба, организирана от екипът и потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция в Бургас. 

Тя е разположена в Експозиционен център „Флора”, като със събраните средства ще бъдат закупени материали, необходими за извършването на различните процедури в социалното заведение.

Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя социална услуга, която дава подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различен вид и степен на увреждане.

Социалната услуга включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.