култура 29 ноем. 2017

Минута за размисъл с Мирон Иванов

Article image
"Някога е имало благородници.
Колко благородни са били - тяхна си работа, но мислело се е за облагородяване на хората.
Сега ние хвърляме усилия предимно за облагородяване на дърветата. Смята се, че това е по-рентабилно"

М
инутата за размисъл ще прекараме с фейлетона "Наше благородие" на писателя хуморист Мирон Иванов.