политика 17 окт. 2017

Българската „Желязна“църква в Истанбул ще отвори врати в началото на 2018 год.

Article image
Тържественото откриване на българския храм  „Свети Стефан“ в Истанбул ще се състои на 7 януари 2018 год. На тази дата прочутата  Желязна църква ще отвори вратите си след продължителна реставрация, финансирана от Истанбулската голяма община и община Фатих, както и от българската държава

Гост на откриването ще бъде министър,-председателят Бойко Борисов, който днес се срещна с църковна делегация, водена от председателя на настоятелството на фондацията на българските православни църкви в Истанбул Васил Лиазе.
 
Премиерът пое ангажимент пред своите гости за осигуряването на необходимите средства за вътрешното обзавеждане на храма. Г-н Борисов гарантира, ч(е правителството ще продължава да подкрепя дейността на българската православна община в Истанбул.

От 1992 г. ежегодно от бюджета на Министерството на външните работи се отделят средства за издръжка на Българската православна църковна община в Истанбул. 

През последните пет години дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет е подпомогнала ремонта и поддръжката на църковно-исторически паметници, стопанисвани от БПЦО – Истанбул, с допълнителни 190 000 евро.