http://AutoDoc.BG
здраве 11 сеп. 2017

Ето кои са средищните училища в община Айтос

Article image
Общинският съвет в Айтос определи средищните училища и детски градини на територията на общината за учебната 2017/2018 г.

Първо в списъка е СУ „Никола Вапцаров“ гр. Айтос, в което учат 151 деца от селата Зетьово, Малка поляна, Пещерско, Съдиево, Дрянковец, Тополица, Карагеоргиево, Черноград,  Раклиново и Черна Могила. 

Средищни остават още: ОУ „Христо Ботев” с. Пирне със 114 ученици от селата Чукарка, Караново и Поляново; ОУ „Светлина” с. Тополица с 38 ученици от селата Черноград и  Раклиново; ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен с 28 ученици от с. Черна могила.

За учениците са осигурени целодневна организация на учебния ден, специализиран транспорт и обедно хранене.

Средищна детска градина на територията на община Айтос е ДГ „Славейче“ гр. Айтос с 6 деца от селата Зетьово и Дрянковец. За децата са осигурени целодневна организация на учебното време, специализиран транспорт и хранене.