политика 18 апр. 2023 2023-04-18 2023-04-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUYvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5de7943bc7f48a72f3f0ab31f696625237f46dc7/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20190630_174858.jpg

Burgas Reporter Ltd.

ГЕРБ- СДС и „Продължаваме Промяната-Демократична България“ сближиха позиции

Преговорите между контактните групи от ГЕРБ- СДС и „Продължаваме Промяната-Демократична България“ са постигнали съгласие по различни теми на бъдеща законодателна програма в Народното събрание.

Пресечните точки са свързани със следните законопректи:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (след изработване от МС) – за укрепването на рамката за борба с изпирането на пари съгласно Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на застраховането

Проектопромени в Закона за защита от домашното насилие, законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, промени, свързани с постановени от Европейския съд по правата на човека осъдителни решения срещу България.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига, който предвижда засилване на граничния контрол, чрез ограничаване на възможността задължителният граничен лабораторен контрол да се извършва от други субекти, различни от лабораториите на Българската агенция за безопасност на храните в обекти от значение за националната сигурност.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие, според който трябва да се приемат мерки за ограничаване на застрояването на българското Черноморие. 

Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс - за промени в режима на осиновяване и правото на достъп до информация за произхода на лицата. 

Законопроектите, свързани с реализиране на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, са:

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Законопроекти за противодействие на корупцията - структурна и организационна реформа в системата за противодействие на корупцията; разделяне на комисията на две и придаване на разследващи функции. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки -  той предвижда засилване на контрола, конкуренцията и прозрачността и намаляване на корупционния риск, ограничаване на практиката за превъзлагане на подизпълнители по инхаус процедури. 

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица и законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който предвижда укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите, Закона за енергетиката и Закона за концесиите

Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, Законопроект за насърчаване на електрическата мобилност

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водоснабдяването и канализацията

В разговорите между контактните групи е било постигнато и съгласие Росен Желязков от ГЕРБ-СДС да бъде избран за председател на 49-ото Народно събрание.

 

Коментари

политика ...


икономика ...


образование ...