различно 01 апр. 2023 2023-04-01 2023-04-01 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBamgvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--afe6ac4f7c7450e7134f83109b290cfa6d897da3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/338025972_931002398086701_3460414713470585230_n.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Една голяма бургаска „Дупка“ и много смели посоки пред нея и пред Бургас

Сдружение „Посока Бургас“ събра на едно място експерти от различни сфери, за да посочат идеи за развитие на пространството, където някога в центъра на Бургас трябваше да бъде изграден ГУМ-а.

Един до друг застанаха със свои предложения по темата краеведи, историци, урбанисти, архитекти, представители на местната академична общност, специалисти по туризъм, човешки ресурси, икономика и организатори на конкурси, общински съветници.

Всички те зададоха рамките, с които да бъдат съобразени бъдещи проектни предложения.

В обобщен вид някои от предложенията за бъдещето на „Дупката“ са

Зелени площи - наземно, фасадно и покривно /при евентуално частично запазване на подземните площи за други фукнции/; намаляване ефекта на градски топлинен остров и постигане на свързаност с други елементи на зелената система; градски парк от горски тип с възвишения и смени в нивата;

Водни площи: езера, фонтани, каскади

Обособяване на кътове за продължителен престой на открито за отдих и социално взаимодействие на разнообразни групи хора; амфитеатър на открито или място за събития в самия парк със сцена на открито;

Високотехнологичен градски мини-парк, научен център за изкуствен интелект, във формат техномеджик ленд или избрани зали за градска наука под шапката на университетски и академични помещения

Музей за съвременно изкуство, в подземни части на терена, покрит частично и носещ добър икономически продукт и възращаемост на инвестицията за реализиране на парковата среда върху и около него, като част от единна система музеи в града

Висок, но строен силуетен акцент - наблюдателна кула, пластика, скулптура, шпил, обозначаваща добре терена и подчертаващо силуета на града като цяло.

Участниците се обединиха около мнението, че е задължително да се изработи подробен анализ на територията и прилежащата ѝ среда, в рамките на процеса по съставяне на задание за проектиране като основа на бъдещ архитектурен конкурс.

Самият анализ ще бъде изготвен от „Посока Бургас“ и ще бъде предоставен за свободно ползване на администрацията и обществеността.

В момента „Дупката“ е символ на безстопанственост и разруха и затова опитът да се говори за нейното бъдещо градоустройствено, архитектурно и функционално развитие е изцяло различен подход от традиционните.

Организаторите на експертната кръгла маса от „Посока Бургас“ признаха, че идеята им е да бъде популяризирана темата или както биха казали привържениците на класиката, „да бръкнат с пръст в раната“

Според архитект Васил Дончев е нужно бургазлии да осъзнаят, че чрез общинската квота самите те са собственици на това пространство и затова могат да направят правителен избор за функцията на терена.

На свой ред председателят на сдружението и председател на Съюза на архитектите в Бургас, арх. Емил Бурулянов отново посочи като възможност визионерската идея да се организира международен архитектурен конкурс, който да доведе до създаване на качествени проекти. Самите концепции могат да бъдат журирани и оценени професионално и след предстоящи обществени допитвания, реализирани безвъзмездно от Посока Бургас

Коментари

различно ...


култура ...


ориентири ...