региони 28 ноем. 2022 2022-11-28 2022-11-28 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWwrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d64685cb3987cfc64b74e7cc89ae6c15dbbcca7/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/Ford%20T.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Как ще заплащат годишния данък таксиметровите шофьори в община Бургас

Възможности за облекчаване на икономическата тежест върху шофьорите, които извършват таксиметрови услуги на територията на община Бургас, ще бъдат обсъдени и гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Една от предлаганите мерки е те да заплащат годишния данък на части.

С приемането на Закона за държавния бюджет на република България за 2021г. и 2022г., бяха предвидени средства за компенсиране на разликата между определения от общинските съвети размер на данъка и минималния размер - 300 лева, който заплащат данъчно задължените лица.

За територията на община Бургас, със свое решени от септември 2016 год. Общински съвет-Бургас вече е определил размера на този данък на ниво от 660 лв.

Заради сложното икономическо положение в резултат на повишените цени на горивата, заради инфлацията и недобрите прогнози от общинска администрация предлагат данъкът, в размер на 300 лева, представляващ минималния годишен размер, да бъде заплащан от данъчно задължените лица на годишна база,а разликата до пълния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници да бъде поета от държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Община Бургас.

Община Бургас ще поиска официално от министъра на транспорта  и съобщенията получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г

При липса на приета законова разпоредба за компенсация на общините за намаляване на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в срок до 30.04.2023г., разликата подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 30.06.2023 г.

 

 

 

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...