региони 02 апр. 2022 2022-04-02 2022-04-02 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVY3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2d3e98eaca14cd3489d7032bd467a024702e69d6/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20131029_144913.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бюджетът на Карнобат достига рекордните 40 444 404 лв

В Карнобат отново беше спазена традицията с всяка година да бъде увеличавана рамката на общинския бюджет. За 2022 год. заложените средства ще достигнат 40 444 404 лв.

Бюджетът вече беше гласуван и приет на последното заседание на общинския съвет.

Образованието е водещ приоритет. По това „перо“ се предвижда да бъдат изразходени  16 601 975 лв.

В капиталовата програма впечатлява това, че са планирани 5 147 406 лв. За основен ремонт улици в гр.Карнобат – 850 000 лв. и за основен ремонт на пътища – 905 000 лв.

Заложените приходи от местни дейности възлизат на 17 314 283 лв.

В Карнобат си поставят за цел да постигнат приходи от имуществени и други данъци в размер на общо 2 060 000 лв. От тях 500 000 трябва да са от данък недвижими имоти. Данък върху превозните средства в размер на 1 000 000лв. и данък при възмездно придобиване на имущество 500 000лв.

Оказва се, че новата бюджетна година започва с преходен остатък от 2021 год.  в размер на 7 626 891 лв.

Кметът Георги Димитров и екипът му отново ще се придържат към консервативната си политика по отношение на продажби на общински активи. Заради запазването на собствеността си в Карнобат отново ще разчитат на приходи от наеми на земя, наеми на имущество, лихви и нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са 1 930 000 лв.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са разчетени до ниво от 1 637 000 лв.

При структурирането на бюджета в общинска администрация съзнателно са се търсили рамка, която не допуска рискове и гарантира спокойствие за гражданите, за бизнеса в Карнобат и в съставните селища. Целта е те да не изпитат върху себе си тежестта от комбинацията между инфлационни процеси, икономическа и здравна криза, които се породиха в страната през последните две години.

Кметът Георги Димитров призна, че рискове пред изпълнението на бюджета се крият в непредсказуемите ценови равнища на консумативите и енергоносителите в страната.

Прогнозите са през лятото със сигурност да се актуализира бюджета, за да се осигурят разходите по образованието, здравеопазването и социалната сфера. Ако тогава се наложи, дори ще се ограничат и определени капиталови разходи.

В момента общината е обезпечила и изпълнява няколко големи инфраструктурни проекта, сред които са възстановяване на физкултурния салон в училище „Славейков“ , довършване на подблоково пространство в близост до ул. „Москва“ 159, поставяне на енергоспестяващо осветление по пътя за жп гарата и в кв. „Възраждане“, приключване на пътя към село Кликач

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...