региони 21 фев. 2022 2022-02-21 2022-02-21 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDk3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73375b185af6165c1f4140b2ec6f229e0df0e718/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/PA014946.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Задава ли се промяна на границата между общините Бургас и Камено

За инициирана процедура по промяна на землищната граница между землището на гр. Камено и землището на кв. Долно Езерово, представляваща граница между община Бургас и община Камено, е изпратил уведомлнеие областния управител до общинската администрация в Бургас.

Инициативата е на кмета на община Камено, който е поискал от областния управител откриване на процедура по промяна на землищната граница между община Камено и община Бургас по реда на ЗКИР и НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Посочени са и графични документи, отразяващи  границата на двете землища през годините. Въз основа на тях е изготвено и предложение за промяна на землищната граница между гр. Камено и кв. Долно Езерово на територията на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД.

При процедиране на това предложение и евентуално изменение на границата на общината ще доведе до съществени последици, тъй като територия с площ от над 1500дка ще премине от община Бургас към община Камено.

Общинският съвет в Бургас трябва да вземе решение дали ще подкрепи или няма да подкрепи промяна на границата между землищата на двете общини.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...