региони 10 фев. 2022 2022-02-10 2022-02-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmw2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8d71ee34b5add9ceb89a77ac9130c82bd04e0c26/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_3414.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ще се намери ли решение на проблема с наводенията в село Кости

Почти всяка година през месеците февруари и март заради снеготопенето и обилните валежи река Велека излиза от коритото си и залива улици, дворове, градини, къщи и ниви в село Кости, община Царево.

Придошлите води нанасят не само материални щети, но и създават сериозна опасност за живота и здравето на местното население.

За да се сложи край на дългодишния проблем общинският съветник от Царево Емил Пейчев подаде сигнал до областния управител Стойко Танков.

Съветникът припомня, че по силата на чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия областният управител може да предприеме превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.

С цел превенция от наводнения и бедствия, предвид спецификата на района, молим в рамките на правомощията Ви, да разпоредите да се извърши проверка и при необходимост да се предприемат действия по почистване и възстановяването на речното корито на река Велека в района с. Кости, община Царево – обръща се с в своята молба до областна управа Емил Пейчев.

 

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...