региони 10 ноем. 2021 2021-11-10 2021-11-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0I1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2113239a2dd7fa764b96f906f560938065a122de/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/122.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Държавата прехвърли „Беглик Таш“ на община Приморско за десет години

Управлението на скалното светилище „Беглик Таш“ беше прехвърлено с решение на Министерски съвет от държавата на община Приморско за срок от десет години.

Целта е археологическият обект да бъде популяризиран и развит като туристическа забележителност.

Всички научни, културни, образователни и туристически дейности  ще се извършват от Исторически музей Приморско в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство

Археологическата недвижима културна ценност „Беглик Таш“ попада в поземлен имот с обща площ 56794.00 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Приморско, област Бургас.

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...