региони 02 окт. 2021 2021-10-02 2021-10-02 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0Y1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--daf3902943f3df8305866611615c70333f27d67f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_9917.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Изграждането на „Северен обход на град Айтос“ вече е обект с регионално значение

„Северен обход на град Айтос“ получи статут на обект с регионално значение. Решението беше взето на редовно заседание на Областния  съвет за развитие. Общините от областта, които членуват в организацията, представиха своите планове за интегрирано развитие до 2027 год.

Обявяването на обхода за обект с важно значение за целия регион е първата стъпка по неговото бъдещо реализиране.

Присъстващите членове на Съвета единодушно гласуваха и подкрепиха изграждането на обходен път, който ще извежда тежкотоварния трафик извън населеното място на гр. Айтос.

Други проекти, които са заложени за реализация през програмния период на община Айтос са свързани с осигуряване на среда за отдих и спорт, които обхващат ремонт на съществуващи и изграждането на нови обекти, прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради, подобряване на уличната мрежа. Общинската администрация планира изграждане на нови и ремонт на съществуващи общински жилища, включително и тяхното обзавеждане, поставяне на видеонаблюдение в населените места и изграждането на паркинги. Предстои модернизация и реконструкция на сградния фонд на културните институции, на Младежкия дом и бизнесцентъра. Ще се закупи оборудване за прилагане на съвременни методи на обслужване и лечение на айтоската многопрофилна болница. Продължават своето развитие и редица социални услуги на територията на община Айтос.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...