ориентири 14 юли 2021 2021-07-14 2021-07-14 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFYzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3e5653bd61d255cccb8743c7f1596993ac30300b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20210707_105712.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Нова приемна за хора с увреждания отвори врати в центъра на Бургас

Нова социална приемна за хора с увреждания и техните близки отвори врати в Бургас.

Тя се намира до подлеза на Операта, в помещението, където доскоро беше Туристическият информационен център на Община Бургас. Сега Центърът е преместен срещу Часовника.

Целта е в новата приемна на едно място да работят общинските и държавни социални работници. Така хората с увреждания и роднините им няма да губят време в разкарване и лутане между различните социални служби в града.

„Съвместната социална приемна, в която държавната агенция и общинската служба предоставят едновременно информация, консултация и социални услуги ще улесни много хората с увреждания. Помещението е просторно и на комуникативно място. В момента в него има оформени три работни гишета, като предстои откриване и на още едно гише. В нея има достатъчно място за изчакване и обособени места за попълване на необходимите документи. Предстои да се подобри още достъпността на площада пред приемната, чрез ремонт на изградените рампи“, коментира кметът Димитър Николов.

Досега хората с увреждания трябваше да посещават адреса на държавната дирекция „Социално подпомагане“ в ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57 или този на общинската дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ на ул. „Шейново“ № 24. С откриването на приемната това разкарване на трудноподвижните хора вече е прекратено, а бившата приемна на дирекция „Социално подпомагане“ в ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57 вече няма да обслужва потребители.

Съвместната приемна отговаря напълно на влезлия миналата година в сила нов закон за социалните услуги, като в нея ще бъдат предоставяни следните услуги:

  1. Провеждане на разяснително-информационна дейност за предоставянето на механизма лична помощ съгласно Закона за личната помощ и Наредба № РД-07-7 за включване в механизма лична помощ;
  2. Прием на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ;
  3. Прием на заявления-декларации от кандидати за асистенти по механизма лична помощ;
  4. Подписване и връчване на трудови договори и тристранни споразумения свързани с предоставянето на механизма лична помощ;
  5. Подаване и приемане на месечни отчети, заявления за ползване на отпуск и болнични листи на личните асистенти;
  6. Консултации свързани с предоставянето на социални услуги съгласно Закона за социалните услуги, както и действащи социални проекти и програми на територията на Община Бургас.

Освен това в приемната се извършват консултации на граждани и прием на заявления-декларации за ползване на административни услуги в системата на Агенцията за социално подпомагане, касаещи правата на хората с увреждания на лица с настоящ адрес в териториалния обхват на община Бургас:

  1. Заявления-декларации за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания /Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г./, включващи различни видове подкрепа като: лична помощ, финансова подкрепа и помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество.
  2. Заявления-декларации за изготвяне на предварителна оценка на потребностите и насочване на кандидатите за ползване социални услуги по Закона за социалните услуги / Oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г./.
  3. Заявления-декларации по Наредба №Н-19 от 02.12.2008г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или степен на увреждане на лица и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...