региони 08 юли 2021 2021-07-08 2021-07-08 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGwyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f2be21918db806ee7d471e676c77433821aa3a78/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/1%20(30).jpg

Burgas Reporter Ltd.

Още 11 вековни дървета в Странджа ще бъдат пазени

Със заповед на министъра на Околната среда и водите още 11 вековни дървета ще бъдат опазвани на територията на Природен парк „Странджа”.

Това са пет дървета от ендимичния вид Странджански дъб (Quercus hartwissiana Steven), две дървета от вида Цер (Quercus cerris) и по едно Обикновен габър (Carpinus betulus L.), Източен бук (Fagus orientalis) , Благун (Quercus frainetto) и Зимен дъб (Quercus petraea).

Шест от вековните дървета са на територията на ДГС Малко Търново, по две на териториите на ДГС Звездец и ДЛС Граматиково и едно в горите на ДГС Кости. Вековните дървета са на възраст от 150 до около 600 години.

На собствениците на вековните дървета са дадени указания да изработят и монтират информационни табла и ниска дървена ограда около тях, като обозначаването им да се извърши съгласувано с Дирекцията на ПП „Странджа”.

Горите заемат над четири пети от територията на Природeн парк „Странджа“. В най-голямата защитена територия в България вековните гори са 30% от горите и това е много повече от средното за страната. Естествените масиви от стари гори – зелените великани на Странджа са най-ценните консервационно значими местообитания.

До момента на територията на Природен парк „Странджа” със заповед на министъра на околната среда и водите имаше общо 17 вековни дървета, от които 16 дъба и 1 бук.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...