региони 14 юни 2021 2021-06-14 2021-06-14 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDkxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f1e4f1c8ff71046c5d9177926c794c3a729d5342/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20131029_144913.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Неизбежно е Карнобат да привлича инвеститори в сферата на „зелената“ енергия

Природните дадености на Карнобат и съставните селища от общината, както и добрите климатични условия,  все повече играят ролята на онова безспорно предимство, което привлича вниманието на инвеститорите в сферата на „зелената“ енергия.

Това е една от причините водеща фирма от бранша да заяви намерение за влагане на солиден финансов ресурс в изграждането на голяма фотоволтаична централа в землището на село Зимен.

На последното заседание на Общинския съвет беше обсъдено предложение за учредяване на право на строеж на компания с опит в строителството и управлението на подобни енергийни съоръжения. Обособяването на ПУП-ПЗ с цел да се смени предназначението на земята ще бъде за сметка на инвеститорите.

За компанията се знае, че и в момента изгражда голям фотоволтаичен парк край Пазарджик.

Предварителните разчети на инвестиционната активност имат следното измерение:

Строителство на фотоволтаична централа с 47 мегавата мощност

Около 200 временни работни места в първоначалния етап на строителството на централата

16 постоянни работни места за обслужване на съоръжението

Инвестиция в размер на сума, която надхвърля бюджета на Община Карнобат за срок от три до четири години.

По време на сесията съветниците обсъдиха различни варианти за сключване на договор.

Дебатите се водеха основно върху възможностите сделката да стане чрез търг за продажба на терените, чрез концесия или чрез учредяване на право на строеж.

По повод на предложението за продажба кметът Георги Димитров призова представителите на различните политически сили да не създават изкуствени пречки пред инвестицията. Той за пореден път изрази несъгласието си да бъде продавана общинска собственост и защити позицията си с това, че продажбите на активи водят до нежелана декапитализация на Общината.

Същевременно той припомни на съветниците, че сделката с фирмата е в този си вид, защото е подготвена да се случи според Закона за енергетиката,  а не според Закона за общинската собственост.

Предложението на кмета и неговият екип беше срещу учредяване на правото на строеж инвеститорите да изградят и да стопанисват фотоволтаичната централа за период от 30 до 35 години, а срещу това да заплащат годишна такса към общинския бюджет. Настоящото предложение е за 30 000 лв. годишно за срока на договора. Въпросните терени около село Зимен пустеят и не носят никакви приходи в общинския бюджет.

За да бъдат защитени интересите на жителите на община Карнобат г-н Георги Димитров предложи сумата на годишната такса да е в равностойност на 45 минимални заплати или да се обвърже с цената на електроенергията за 200 мегавата мощност, т.е в зависимост от движението на тези величини годишната такса да не губи от стойността си.

След дълго обсъждане обсъждане на сделката съветниците гласуваха против даването на съгласие за изработване на ПУП и приемането на предварителен договор.

Малко след гласуването кметът Георги Димитров изрази съжаление за пропуснатата възможност за привличане на свободни капитали и финансови ресурси. Той само припомни, че с решение на ОбС в Карнобат беше приета Програма за развитие на енергийната ефективност от 2021 до 2027 год.

Отлагането на решение не е решение, а само създаване на трудности – коментира кметът.

Заради безспорните ползи за местната общност от подобни инвестиции заедно с екипа си той възнамерява да предложи отново за обсъждане сделките за ветрогенераторния парк и фотоволтаичната централа в някое от следващите заседания на общинския съвет.

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...