ориентири 09 май 2021 2021-05-09 2021-05-09 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTUwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0eadb762c1f4aae03dd71ca660fee33ab093f01a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/awsd.jpg

Burgas Reporter Ltd.

По-малко бракове, но и по-малко разводи в Бургаско през 2020 г.

В област Бургас се сключват все по-малко граждански бракове.

Това показват официалните данни на Националния статистически институт за 2020 г.

През изминалата година регистрираните юридически бракове в областта са 1 539, която е с 419 по-малко в сравнение с 2019 г.

От всички регистрирани бракове 70.2% (1 081) са сред населението в градовете. В селата са сключени 458 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (46.7%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (45.7%).

През 2020 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.8 и 29 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява с 0.1 години за мъжете, докато при жените се увеличава с 0.3 години.

За 85.6% от мъжете и 85.3% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже - 1 316, следван от разведените - 203. При жените също най-голям е броят на неомъжените - 1 312, следван от броя на разведените - 215.

През 2020 г. разводите в областта са 577, като спрямо 2019 г. броят им намалява с 15.8%. От всички прекратени бракове 80.1% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.8%, а при жените - 35.4%.

Разводът е бил първи за 88.4% при мъжете, разтрогнали своите бракове през 2020 година, а при жените - 88.7%.

През 2020 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 45 и 41.2 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.8 години за мъжете и с 0.7 за жените.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...