ориентири 16 апр. 2021 2021-04-16 2021-04-16 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjF6IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e1cc1dc2684f04495ca2df3377b836d54f79ad80/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/more3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаски младежи стават "сини изследователи"

 „Сини изследователи“ е названието на образователен модул, който има за цел да информира и да мотивира деца и младежи да опазват околната среда.

Инициативата се реализира съвместно от Община Бургас и Фондация „Шанс за децата и природата на България“.

Обучението е по проект "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив" по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.,

Заниманията са напълно безплатни и в тях ще могат да се включат деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. Те ще се запознаят с един от най-сериозните екологични проблеми на днешното време –  замърсяването на Световния океан с отпадъци.

„Доскоро този проблем ни звучеше като нещо далечно и трудно го свързвахме с нашето Черно море. Но отпадъците, които то изхвърля по плажовете, както и откриването на остров от боклуци, който се носи по повърхността му, показват, че проблемът вече е на прага ни. Убедени сме, че провеждането на образователни кампании за справяне с проблемите на замърсяването на моретата и океаните с отпадъци формира децата ни като съзнателни и отговорни личности и е важна част от усилията за трайно подобряване на ситуацията.“, коментира Лилиана Славова, председател на Фондация „Шанс за децата и природата на България.“

 Учебната програма стартира на 15.04.2021 в Център за млади таланти, гр. Бургас и включва интерактивни методи и игри, приложни занимания и екскурзии, съчетава умело и в достъпна за децата форма усвояването на важни понятия и помага за осмисляне свободното време на участниците. Заниманията ще се провеждат всеки четвъртък от 17:30 - за деца от 7 до 11 години и всяка събота от 17:00 - за възрастова група 12-18 години.

„Опазването и възстановяването на морската околна среда е морален дълг на всеки от нас. Как да спасим света от екологична катастрофа, как правилно да опазваме околната среда, моретата, океаните, как да бъдем по-социално осведомени и как да живеем по-природощадящо, всичко това е заложено в обучението на подрастващите в еко проекта „Сини изследователи“, споделя доц. д-р Светла Далакчиева, известен български орнитолог и биолог с дългогодишен опит в научната работа и автор на проекта.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...