ориентири 01 апр. 2021 2021-04-01 2021-04-01 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVp5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--02d8f42d84ea2894458d03456ddc88d8d338c16b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

НСИ започва наблюдение на бюджетите в нови домакинства

Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва от днес – 1 април, провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2021 година. В него ще вземат участие 180 домакинства от област Бургас, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 60 домакинства. В периода април - юни 2021 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В Бургаска област изследването ще се проведе в 16 населени места: Айтос, Ахелой, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Созопол, Средец, Сунгурларе и селата Везенково, Дюлево, Каравельово, Мъглен, Раковсково, Просеник и Твърдица.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ и при първото си посещение в домакинствата представят писмо от председателя на НСИ.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на следните служебни телефони в Териториалното статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“: 056/851 917.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...