ориентири 11 фев. 2021 2021-02-11 2021-02-11 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnR3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8fe10c6d56c246f85b50b3ae21d9bd8720b2f6df/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/mini_dig3i.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Диги подобряват условията в Атанасовското езеро

За период от две години около Атанасовското езеро в Бургас са възстановени 5920 метра минидиги и са почистени 5085 метра вътрешни канали.

Дейностите са извършени по проект „Лагуната на живота“, който Българска фондация биоразнообразие реализира.

Целта на инициативата е да се намали ефектът на фрагментация на местообитанието крайбрежна лагуна и да подобри свързаността между отделните басейни. По този начин се осигурява добра циркулация и опресняване на водите в цялото езеро в полза на водните организми и солодобива.

В рамките на проекта за първи път беше приложена нова технология при изграждането на минидиги по сух способ. При него прилежащите басейни се изпразват от вода и багерът работи на сухо. Така се намалява времето за възстановяване (и времето за безпокойство на птиците), както и риска от затъване на техниката и невъзможност за работа.

„Този способ е приложим само за плитки басейни с малък воден обем и с висока соленост - т.нар. легла, които не са особено привлекателни за птиците, поради бедната си хранителна база, така че отрицателното въздействие върху тях е сведено до минимум.”, коментират експертите.

Почистените вътрешни солени канали осигуряват между 3,5 и 6 пъти по-добра проводимост на водите в тях. Подобрената циркулация води до увеличаване на миграцията на хранителни вещества и водни организми между басейните, което е много важно за поддържане на живота на екосистемата на Атанасовско езеро.

Същевременно в резултат на почистването на каналите, еутрофикация на водите, които протичат през тях намалява с близо 40%.

С възстановяването на мини дигите са осигурени нови 2,35 ха благоприятни за гнездене на приоритетни видове птици територии. Изключително редкият и застрашен морски дъждосвирец е един от видовете, който вече успешно гнезди върху минидиги.

В края на миналата година започнаха дейностите и по възстановяване на главния шлюз на Северното езеро, за да се подобри сигурността на лагуната от наводнения и нормалното ѝ захранване със свежи води от морето. Със завършване на работата през 2021, шлюзът ще позволи лесно и бързо управление на водното ниво в цялото северно езеро.

2020 г. беше една от най-сухите през новия век с едва 316 л/м2 дъжд (60% от годишната валежна норма) и шестата най-суха година в цялата история на измерванията в Атанасовско езеро от 1937 година насам. 2021 година обаче започна с проливни дъждове. Само за периода 8 – 13 януари  в Атанасовско езеро е отчетено рекордното количество от 152 л/м2. В края на януари сумарното количество на валежите достигна 185,5 л/м2. Това е повече от 1/3 от годишната норма на валежите. Данните показват, че това са най-високите количества на валежи откакто се води статистиката, а второто място със 170,9 л/м2  е от м. февруари в далечната 1956 г.

„Тези огромни водни количества са повишили нивото на Атанасовско езеро с 30 см или допълнителни около 5 млн. м3 вода (1/3 от водния обем на езерото), но възстановената и поддържана система от диги, валове, канали и шлюзове, не са позволили водата да разруши инфраструктурата на езерото и да се смесват водните обеми на отделните басейни. Така беше запазен специфичният солеви градиент на лагуната и бяха опазени важните за циркулацията на водите и гнезденето на птиците територии.”,съобщават от БФБ.

Оттам уточняват, че високото ниво е позволило да бъдат залети периферните части на Атанасовско езеро, в които се намират ценните местообитания на солянката и морската дзука и да им осигури жизненоважното зимно наводняване, необходимо за поддържане на благоприятен природозащитен статус.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...