ориентири 21 ян. 2021 2021-01-21 2021-01-21 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalZ3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c52d748456082c8767dfd28e2bc9ad940e42f602/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/681828.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Включете се в общественото обсъждане за лодкостоянка в местността "Кьошето"

Една от бъдещите жилищни зони в Бургас – местността "Кьошето", може да има модерна защитена лодкостоянка.

Идеята е тя да е подобна на тези, които вече са изградени в кв. "Крайморие" и рибарско селище Ченгене скеле.

За целта още отсега трябва да се предвиди прокарването на инфраструктура до нея.

Във връзка с предстоящо отваряне на мярка 1.8. "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки", сектор "Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки", и краткия индикативен срок за кандидатстване за финансиране на проекти по мярката, е необходимо Община Бургас максимално бързо да обезпечи проектна готовност на обекта.

В тази връзка на 25 януари от 12:00 часа ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, отреден "за озеленяване", в кв. 30 по плана на местност "Ъгъла" (бивша местност "Кьошето"), землище на кв. "Сарафово", ПИ с идентификатори 07079.20.470 по КК на гр. Бургас.

Изменението на ПУП-ПРЗ е необходимо във връзка с осигуряване на устройствена основа и обезпечаване с довеждаща инфраструктура на изграждането на защитената лодкостоянка в границите на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07079.1.1474 по кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море.

Заради епидемиологичната обстановка, обсъждането ще бъде в платформата ZOOM. На самата дата, 25 януари, в раздел Новини на общинския сайт ТУК ще откриете публикация с линк към интернет "стаята", в която ще се говори по темата.

Снимката е илюстративна 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...