ориентири 20 ноем. 2020 2020-11-20 2020-11-20 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEJ0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e43fc4655ab3951448f9799d6dde492768dfe40e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/hora.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Коефициентът на заетост в област Бургас е 53,9%

Oбщият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 186.1 хил., от които 98.5 хил. са мъже и 87.6 хил. - жени.

Това показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2020 г.

Коефициентът на заетост в областта е 53.9% (при 53.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 4.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.9%, а при жените - 48.5%.

За разглеждания период общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 180.3 хил., от които 94.9 хил. са мъже и 85.4 хил. - жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.7% (72.6% за мъжете и 64.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 4.9 процентни пункта.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...