ориентири 10 окт. 2020 2020-10-10 2020-10-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa05zIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--740ee621ee2381aaf6dd3f9f3e162e371cc2cba4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/9f45c32714a5fce0cc28136d2595ef1f.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаската Пожарна ще бъде енергоефективна

Сградата на Службата за пожарна безопасност в Бургас ще бъде ремонтирана основно.

Част от дейностите включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Предвижда се след това спестената енергия да достигне до 65 %. В същото време ще бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града.

Внедряването на мерките предвижда поставяне на топлоизолация върху фасадните стени, ремонт на покрива, подмяна на осветлението с енергоспестяващи LED лампи. Вътрешните части също ще бъдат реконструирани за постигането на по-голям комфорт за работещите там служители,  както и този на гражданите, ползващи административните услуги, предоставяни от институцията. Ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания.

Ремонтът се извършва по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0010-C02, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Очаква се обновяването на сградата да приключи през пролетта на 2021 година.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...