региони 27 авг. 2020 2020-08-27 2020-08-27 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFZxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--610ea47f62031aaeef57811260a89f2c8bd46487/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/plaj3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Избран е концесионер за плаж „Градина – Централен“

Фирма „Солей Дор“ ЕООД е определена за концесионер на морски плаж „Градина – Централен“ – част 1, община Созопол.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 8 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 8 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 44 756,96  лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 258 084 лв. с включен ДДС.  

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...