региони 14 юни 2020 2020-06-14 2020-06-14 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblJuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ee6a5cb51b76abc0f956dc553c26ba0129b23dd5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

За една година жилищните сгради в Бургаско се увеличават с 206

Жилищният фонд в област Бургас се състои от 104 хил. жилищни сгради.

Това показват данните на Националния статистически институт към края на 2019 г. Спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 206.

В градовете се намират 48.3 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.8 хил. или 45.9% от всички жилищни сгради. Следвани тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.9%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 52.1%, а в селата тухлените с гредоред - 58.4%.

Към 31 декември 2019 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.5 хил. или 50.5% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.6 хил. (35.2%), триетажните са 8.7 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.2 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 22.1%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...