ориентири 26 май 2020 2020-05-26 2020-05-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGRtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73bdbe5f6806d0923271e4fa616cf504fe3e2bf5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/burgas9.JPG

Burgas Reporter Ltd.

НСИ проучва доходите и условията на живот на българите

Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“.

Изследването протича в периода април - юни 2020 г. и включва съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Проучването се провежда върху шестгодишна ротационна извадка от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2020 г. е около 9000 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Китен, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Царево и Черноморец, както и в селата: Варвара, Велислав, Венец, Вратица, Вресово, Дебелт, Драгово, Драчево, Зайчар, Зидарово, Извор, Карагеоргиево, Листец, Лозарево, Лозенец, Люляково, Манолич, Пещерско, Пирне, Просеник, Прилеп, Равда, Равнец, Скалак, Соколец, Средна махала, Страцин, Съдиево и Тънково.

В периода май - юни 2020 г. 492 домакинства на територията на област Бургас ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Бургас“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

През 2019 г. линията на бедност общо за страната e 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

За област Бургас линията на бедност за 2019 г. е 415.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.1% от населението на областта.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...