Минута за размисъл 16 май 2020 2020-05-16 2020-05-16 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaTFtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2bbac361686f025a1a034c4bd4e8a5d318c888e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/misli1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Ерих Кестнер

"- О, колко глупави са хората! — каза той и поклати глава, а пък аз си помислих, че от косите му ще се разлетят снежинки. - Щастието в края на краищата не е някакъв пушен салам, от който да си отрязваш всеки ден по едно парче.

- Вярно е - казах аз, - щастието не може да бъде опушено. Въпреки че…

- Въпреки че?!

- Въпреки че тъкмо вие изглеждате, като че ли в комина на камината си вкъщи имате за опушване цял бут щастие.

- Аз съм изключение - каза той и отпи една глътка. - Аз съм изключението от правилото. Понеже съм човекът с едно неизпълнено желание."

Минутата за размисъл днес е приказна и ни връща към детството. Тя е извадена от "Приказка за щастието" на Ерих Кестнер.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...