региони 29 апр. 2020 2020-04-29 2020-04-29 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUJsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--27d765cceaa8fe5c26353d76f933fe514142102b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/plaj3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Търсят се концесионери за два плажа в община Созопол

Открита е процедура за възлагане на концесия за морски плажове „Градина - централен" - част 1 и „Дюни" в община Созопол.

Целта е да се обезопасят ивиците и да се предложат услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е по 20 години за всяка. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са както следва: за морски плаж „Градина – централен“ -  част 1 -  42 767,76 лева без ДДС и за морски плаж „Дюни“ - 147 435,06 лева без ДДС.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...