региони 18 март 2020 2020-03-18 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBckJBIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bf8dfe534f539caae5c35125d0cb19e49a2c219a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37274.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Избран е концесионер за плаж „Градина - централен"

Фирма „Алфа Дилеа“ ООД е определена за концесионер на морски плаж „Градина - централен" – част 2, община Созопол.

За целия срок на договора, който е 20 години, концесионерът се задължава да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,70 на сто без ДДС.

 

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 58 246,15 лв. без ДДС. Предложение за инвестиции за мерки относно опазването на околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж в размер на 108 228 лв. с ДДС. 

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...