региони 07 март 2020 2020-03-07 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbVJBIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ffe99d3e1e1b0d0c73cd0d29b1d259d6a8089d97/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37166.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Лесовъди искат още 11 вековни дървета в Странджа да станат защитени

Лесовъди предлагат още 11 вековни дървета на територията на Природен парк "Странджа" да бъдат обявени за защитени.

Това са стари дъбове на възраст над 250 - 300 години. Дърветата са от видовете Странджански дъб-лъжник, Зимен дъб и Цер.

Към настоящия момент 21 са вековните дървета на територията на ПП "Странджа", които са със статут Защитени”. Най-голямата част от тях са от ендимичния вид Странджански дъб и се намират на територията на царевското село Кости.

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора, а у нас се намира единствено в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди повече от 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина в Русия и носи името на нейния директор - Л. Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф. Борис Стефанов през 1923 година, сочейки че се среща единично или на малки групи.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове - по листата прилича на източния горун, по кората на цера, по жълъдите на летния дъб. Счита се, че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Най-старото монументално живо дърво на територията на ПП "Странджа" е близо 1 000-годишен дъб Благун в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се порведе 17-я Фестивал на зелениката.

За цялата бургаска област са предложени за включване в защитения списък общо 44 вековни дървета, съобщи доц. д-р Мария Брощилова от фондация "ТАЙМ Екопроекти".

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...