dev.says |> hello(:world) 18 сеп. 2019 2019-09-18 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkJUIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e2d18fb37d6878b85f1736d5d29fcba1800c0536/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35704.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Приходите от нощувки в Бургаско скочили с над 9%

Приходите от нощувки в област Бургас през месец юли са били 173 737.2 хил., или с 9.1% повече в сравнение със същия период на 2018 година.

По официални данни на Националния статистически институт регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 32.7%, така и от чужди граждани - с 5.7%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 13.6%, следват Полша - с 12.8%, Обединено кралство - с 12.3%, Чешка република - със 7.9%, Румъния - със 7.2% и Руска федерация - със 7.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличават с 11.8% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 506.9 хиляди.

От всички пренощували лица 73.3% са чужденци, като по-голямата част от тях (65.9%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки. Пренощувалите българи са 135.6 хил., като 48.8% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 75.2% като намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 84.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 77.5%, и с 1 и 2 звезди - 55.5%.

Коментари

dev.says |> hello(:world) ...


Минута за размисъл ...


Евроизбори 2019 ...