политика 09 фев. 2018

Законопроект намалява административната тежест на туристическия бизнес

Article image
Народното събрание прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма.

С него се намалява административната тежест – отпадат 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по Закона за туризма.

Със законопроекта се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар, създава се възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните членки на ЕС в случай на несъстоятелност на търговците. Увеличава се срокът на категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца. Промени в Закона за туризма се предвиждат и по отношение на ученическите пътувания.

Преди приемане на второ четене предстои обсъждане да отпадне одобрението от началника на съответното РУО на договора, сключван между туроператора и директора на училището или детската градина.