ориентири 07 фев. 2018

Бургазлии се жалват на омбудсмана най-вече от съдебните изпълнители, съседите и транспортната схема

Article image
За цялата 2017 година 586 бургазлии са потърсили съдействието на обществения посредник Тодор Стамболиев. 

В сравнение с 2016 г. броят на гражданите, които са се обърнали към омбудсмана за помощ, нараства с 15 души.

За посочения период при Стамболиев са постъпили 442 писмени жалби и са изготвени 231 писма и становища. 12 са неприключените случаи, поради забавен отговор. Това се посочва в годишния доклад на обществения посредник за изминалата година.

Най-голям брой сигнали и жалби – общо 65 на брой, има от съда, полицията и частните съдебни изпълнители.  

„За съжаление усещането за липса на справедливост при постановяването на съдебния акт е намерило трайно място в съзнанието на съгражданите ни. В интерес на истината 80% от посочения брой жалби касаят дейността на частните съдебни изпълнители.”, посочва в доклада си омбудсманът. 

Стамболиев подчертава, че в болшенството от случаите гражданите не осъзнават, че с поемането на поръчителство, отговарят солидарно и в пълен размер наравно с получителя на кредита. 

В област „Етажна собственост” е работено по 50 броя жалби. Много от хората са заявили, че според тях поставянето на аварийни съобщителни устройства в асансьорите не правят съоръженията по-сигурни. Не са малко жалбите и от граждани, които се оплакват от нарушаване състоянието на имотите им при извършване на ремонти в съседните апартаменти или на природни бедствия – силни и продължителни дъждове и ветрове.

В областта „Транспорт, паркинги, улици” омбудсманът на Бургас е работил по 30 жалби. Основните сигнали и оплаквания са свързани с въвеждането на новата транспортна схема – новите спирки, маршрутите на автобусите и цената на билетчето. Много хора се оплакват от разписанията на автобусите, необходимостта от прикачване и съответно времето нужно за стигане до работа. Друга част от сигналите са за промените в зимното разписание на автобусите.